• 1
  • 167,081
Iphone
08 3608 5777 - 08 66533588 - 0933 696 886
  • Microsoft Lumia 535 trình làng, giá cực mềm
  • Top smartphone mỏng nhất thế giới
  • Lộ Samsung Galaxy Note 5 có màn hình siêu "khủng" 4K
  • Điểm danh những smartphone quay video 4K tốt nhất
  • Ra mắt Lenovo VIBE X2:Cấu hình ổn, giá hợp lý
Ngày cập nhật: 30/03/2019 5:34:15 CH
 
KÍNH LIỀN KHUNG RON
Kính liền ron 5G, 5S ganty xanh 22,500
Kính liền ron 6G zin 37,000
Kính liền ron 6S zin 41,000
Kính liền ron 6 Plus zin 41,000
Kính liền ron 6S Plus zin 45,000
Kính liền ron 7G zin 60,000
Kính liền ron 7 Plus zin 70,000
Kính liền ron 8G zin 100,000
Kính liền ron 8 Plus zin 120,000
Kính liền ron iPhone X zin call
KÍNH CẢM ỨNG
Kính cảm ứng 4G, 4S 40,000
Kính cảm ứng 5G, 5S 50,000
Kính cảm ứng 6G  70,000
Kính cảm ứng 6 Plus 85,000
PHIM - KEO OCA ÉP KÍNH
Phim trước - sau 5G 6,000
Phim trước - sau 6G 9,000
Phim trước - sau 6 Plus 11,000
Keo OCA 250 5G 4,500
Keo OCA 250 6G 6,000
Keo OCA 250 6 Plus 8,000
Keo OCA 250 iPad Mini  
Keo OCA 250 iPad PRO 9.7  - Air 2 35,000
Keo OCA 250 iPad PRO12.9  
PHẢN QUANG
Phản quang 4G 15,000
Phản quang 5G,5S 20,000
Phản quang 6G 32,000
Phản quang 6 Plus 45,000
Phản quang 6S zin có touch 3D 185,000
Phản quang 6S Plus zin có touch 3D 220,000
Phản quang 7G zin có touch 3D 200,000
Phản quang 7 Plus zin có touch 3D 230,000
Phản quang 8G zin có touch 3D 290,000
Phản quang 8 Plus zin có touch 3D 350,000
DÂY TEST MÀN HÌNH IPHONE
Dây test màn hình iPhone 4G 30,000
Dây test màn hình iPhone 5G 45,000
Dây test màn hình iPhone 6G 50,000
Dây test màn hình iPhone 6 Plus 60,000
Dây test màn hình iPhone 6S 55,000
Dây test màn hình iPhone 6S Plus 80,000
SẠC - CÁP - TAI NGHE
Sạc 2 chấn A8 zin 30,000
Sạc 2 chân XA8 ( A8 fake ) 20,000
Sạc 2 chân zin  55,000
Sạc 2 chân zin máy  125,000
Sạc iPad 12w LK  60,000
Sạc iPad loại zin 100,000
Sạc iPhone 6S zin đầu dẹp 60.000
Cáp iPhone 4S zin máy 40.000
Cáp iPhone 6 zin máy 135,000
Cáp iPhone 7 zin máy 140,000
Cáp iPhone 6G zin foxconn 45,000
Cáp iPhone 7G zin foxconn 50,000
Cáp iPhone 6G foxconn trắng linh kiện 30,000
Cáp iPhone 6G tốt 15,000
Tai nghe iPhone 6G tốt 30,000
Tai nghe iPhone 6G Zin 50,000
Tai nghe iPhone 6G Zin Máy 170,000
Tai nghe iPhone 7G zin máy  360,000
Jack chuyển tai nghe iPhone zin máy 300,000
Sạc + Cáp OPPO 80,000
Sạc + Cáp SONY zin 80,000
Sạc + Cáp NOKIA zin 70,000
Đầu sạc Sam Sung trắng - đen  45,000
Đầu sạc FAST Sam Sung trắng - đen zin 55,000
Đầu sạc Tab Sam Sung trắng - đen zin  100,000
Cáp Sam Sung zin  20,000
Cáp Sam Sung Note 3 50,000
Cáp Sam Sung S8 zin  60,000
Cáp Sam Sung Tab  30,000
Tai nghe Sam Sung S3 30,000
Tai nghe Sam Sung S8 60,000
Tai nghe Sam Sung S7 (trong hộp) 50,000
Sạc- Cáp- Tai nghe LUMIA zin  120,000
Sạc NOKIA chuôi nhỏ ( 6700) 30,000
Sạc Sam Sung dây liền  45,000
MÀN HÌNH IPHONE
Màn hình iPhone 4G-4S zin 260,000
Màn hình iPhone 5G zin 500,000
Màn hình iPhone 5S zin 490,000
Màn hình iPhone 6G zin 600,000
Màn hình iPhone 6S zin 1,000,000
Màn hình iPhone 6 Plus zin 1,100,000
Màn hình iPhone 6S Plus zin 1,600,000
Màn hình iPhone 7G zin 1,700,000
Màn hình iPhone 7 Plus zin 2,500,000
Màn hình iPhone 8G zin Call
Màn hình iPhone 8 Plus zin Call
Màn hình iPhone X zin Call
Màn hình iPhone 5G-5S Linh Kiện loại 1 280,000
Màn hình iPhone 6G Linh Kiện loại 1 450,000
Màn hình iPhone 6 Plus Linh Kiện loại 1 500,000
Màn hình iPhone 6S Linh Kiện loại 1 có touch 3D 600,000
Màn hình iPhone 6S Plus Linh Kiện loại 1 có touch 3D 900,000
MÀN HÌNH IPAD
Màn hình iPad 2 zin 780,000
Màn hình iPad 3-4 zin 580,000
Màn hình iPad Air 1 zin 1,400,000
Màn hình iPad Air 2 zin 3,700,000
Màn hình iPad Mini 1 zin - zin máy  650,000-830,000
Màn hình iPad Mini 2 - 3 zin 1,100,000
Màn hình iPad Mini 4 zin 2,500,000
Màn hình iPad PRO 9.7 zin có socket  2,900,000
Màn hình iPad PRO 12.9 zin có socket đen-trắng 3,600,000-4,500,000
VỎ IPHONE
Vỏ iPhone 5G 5S 130,000
Vỏ iPhone 6G liền camera, táo zin 200,000
Vỏ iPhone 6G liền camera, táo zin màu hồng 220,000
Vỏ iPhone 6Plus liền camera, táo zin 240,000
Vỏ iPhone 6Plus liền camera, táo zin màu hồng 250,000
Vỏ iPhone 6S liền camera, táo zin 230,000
Vỏ iPhone 6S Plus liền camera, táo zin 260,000
Vỏ iPhone 7G liền camera, táo zin 400,000
Vỏ iPhone 7 Plus liền camera, táo zin 450,000
Nắp lưng 4G-4S  20,000
Nắp lưng 8G, 8 Plus-iPhone X 100.000
Nắp lưng SONY Z, Z1, Z2, Z3, ..... 30,000
VỎ IPAD
Vỏ iPad 2 Wifi - 3G 350,000-400,000
Vỏ iPad 3 Wifi - 3G 400,000-430,000
Vỏ iPad 4 Wifi - 3G 430,000-450,000
Vỏ iPad Air Wifi - 3G 500,000-550,000
Vỏ iPad  Air 2 Wifi - 3G 800,000-900,000
Vỏ iPad Mini 1 Wifi - 3G 350,000-390,000
Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 3G 430,000-450,000
Vỏ iPad Mini 3 Wifi - 3G 700,000
Vỏ iPad Mini 4 Wifi - 3G 1,000,000
VỎ LÊN 7- 8 - 8 PLUS
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 220,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 7 Plus 250,000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 RED 350,000
Vỏ 6Plus,6S Plue lên iPhone 7 Plus RED 390.000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 8  480,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 8 Plus 520,000
CẢM ỨNG IPAD
Cảm úng iPad 2-3-4 linh kiện 105,000
Cảm úng iPad 2-3-4 Zin 160,000
Cảm úng iPad Mini 1-2 có IC Zin 250,000
Cảm úng iPad Mini 1-2 Zin 160,000
Cảm úng iPad Mini 1-2 linh kiện  105,000
Cảm úng iPad Air 1 Zin  260,000
Cảm úng iPad Air 1 linh kiện  155,000
Cảm úng iPad Air 2 Zin 380,000
Cảm úng iPad Mini 3 linh kiện 120,000
Cảm úng iPad Mini 3 Zin  180,000
Cảm úng iPad Mini 3 có IC  260,000
Cảm úng iPad PRO 9.7 Zin 700,000
Cảm úng iPad PRO 12.9 Zin 1,000,000
Cảm úng iPad Mini 4 Zin 280,000
PIN IPHONE - IPAD
Pin iPhone 4G - 4S zin 75,000
Pin iPhone 5G - 5S zin 90,000
Pin iPhone 6G zin 110,000
Pin iPhone 6Plus zin 140,000
Pin iPhone 6S zin 120,000
Pin iPhone 6S Plus zin 150,000
Pin iPhone 7G zin 130,000
Pin iPhone 7 Plus zin 190,000
Pin iPad 2 210,000
Pin iPad 3 - 4 250,000
Pin iPad Air 1  270,000
Pin iPad Air 2  240,000
Pin iPad Mini 1 170,000
Pin iPad Mini 2 - 3 190,000
Pin iPad Mini 4  200,000
HỘP
Hộp 5G - 5S 25,000
Hộp 6G - 6S 35,000
Hộp 6Plus - 6S Plus 40,000
Hộp 7G - 7Plus 50,000
Hộp 8G - 8Plus 55,000
LINH KIỆN IPHONE 7 PLUS
Dây nguồn + volume 7Plus 180,000
Dây đuôi sạc 7Plus zin 250,000
Chuông 7Plus zin 400,000
Cục Rung 7Plus zin 400,000
Loa trong  7Plus zin 200,000
Camera sau 7Plus Call
Camrera trước 7Plus zin 300,000
Nút home 7Plus zin 140,000
Ốc bộ 7Plus zin 30,000
Nẹp bộ 7Plus zin 70,000
LINH KIỆN IPHONE 7G
Dây nguồn + volume 7G zin 300,000
Dây đuôi sạc 7G zin 160,000
Chuông 7G zin 160,000
Loa trong 7G zin 90,000
Cục rung 7G zin 50,000
Khay sim  20,000
Camera trước 7G zin 300,000
Camera sau 7G zin  500,000
Ốc bộ 7G  30,000
Nẹp bộ 7G zin 70,000
Nút home 7G zin 3 màu  140,000
LINH KIỆN IPHONE 6S PLUS
Dây nguồn + volume 6S Plus zin ( có nẹp ) 70,000
Dây đuôi sạc 6S Plus linh kiện-zin 70,000-140,000
Nút home 6S Plus zin   70,000
Camera sau 6S Plus zin  480,000
Camera trước 6S Plus zin 80,000
Loa trong 6S Plus zin 20,000
Chuông 6S Plus zin 40,000
Cục rung 6S Plus zin 15,000
Ốc bộ 6S Plus 20,000
Nẹp bộ 6S Plus 45,000
LINH KIỆN IPHONE 6S
Dây nguồn + volume 6S zin ( có nẹp ) 65,000
Dây đuôi sạc 6S linh kiện - zin 70,000-115,000
Camera trước 6S zin  70,000
Camera sau 6S Plus zin lấy net 160,000
Nút home 6S zin 70,000
Loa trong  6S zin 20,000
chuông  6S zin 40,000
cục rung  6S zin 30,000
Ốc bộ 6S 15,000
Nẹp bộ 6S 30,000
LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS
Dây nguồn 6 Plus zin ( có nẹp ) 55,000
Dây volume 6 Plus zin ( có nẹp ) 70,000
Dây đuôi sạc 6Plus linh kiện - zin 70,000-120,000
Camrera trước 6Plus zin 75.000
Camera sau 6Plus zin  250,000
Dây đuôi sạc 6Plus --linh kiện-zịn 70,000-120,000
Dây nối home 6Plus zin 30,000
Dây awnten wifi 6Plus zin 2400,000
Loa trong6Plus zin 15,000
Chuông 6Plus zin 30,000c
Cục rung 6Plus zin 20,000
Ốc bộ 6Plus 15,000
Nẹp bộ 6Plus 30,000
LINH KIỆN IPHONE 6G
Dây nguồn 6G zin ( có nẹp ) 50,000
dây volume 6G zin ( có nẹp ) 50,000
Camera trước 6G zin 70,000
Camera sau 6G zin lấy nét ok 60,000
Đuôi sạc 6G linh kiện - zin 60,000-100,00
Dây nối home vân tay  30,000
Dây wifi 6G  15,000
Nút home 6G zin  40,000
Loa trong 6G zin  15.000
Chuông 6G  25,000
Ốc bộ 6G  10,000
Nẹp bộ 6G 30,000
Cục rung 6G  15,000
LINH KIỆN IPHONE 5S
Dây nguồn 5S zin ( có nẹp )  45,000
Dây đuôi sạc 5S zin 35,000
Camera trước 5S zin 70,000
Camera sau 5S zin  95,000
Loa trong 5S  10,000
Chuông 5S zin  30,000
Home 5S zin 40,000
Dây wifi 5S zin 10,000
Bộ kính polyme 5S zin 30,000
Cục rung 5S zin 20,000
Ốc bộ 5S zin 10,000
LINH KIỆN IPHONE 5G
Dây nguồn 5G zin ( có nẹp ) 40,000
Dây đuôi sạc 5G zin máy 30,000
Camera trước 5G zin 45,000
Camera sau 5G zin 100,000
Dây sóng 3G 5G zin 20,000
Dây wifi 5G zin 10,000
Home 5G  7,000
Loa trong 5G 10,000
Chuông 5G  30,000
Bộ kính polyme 5G zin 20,000
Cục rung 5G zin 20,000
Ốc bộ 5G  10,000
LINH KIỆN IPHONE 4G-4S
Dây nguồn 4G-4S zin 35,000
Dây đuôi sạc 4G-4S zin 35,000
Dây home 4G-4S zin 7,000
Loa trong 4G-4S zin 5,000
Chuông 4G-4S zin 5,000
Cục rung 4G-4S zin 10,000
Camera sau 4G-4S zin 30,000
Camera trước 4G-4S zin 30,000
LINH KIỆN IPAD MINI 1
Đuôi sạc iPad Mini 1 zin 35,000
Dây nguồn  iPad Mini 1 zin  30,000
Dây tai nghe  iPad Mini 1 zin 35,000
Dây home  iPad Mini 1 zin 35,000
Dây wifi  iPad Mini 1 zin 50,000/ cặp
Chuông  iPad Mini 1 zin 70,000
Camera trước - sau iPad Mini 1 zin 40,000-80,000
Khay sim  iPad Mini 1 zin 20,000
Mic  iPad Mini 1  30,000
Home nhựa iPad Mini 1 zin 20,000
LINH KIỆN IPAD MINI 2
Dây đuôi sạc iPad Mini 2 zin 35,000
Dây nguồn iPad Mini 2 zin 40,000
Dây tai nghe  iPad Mini 2 zin 50,000
Dây him  iPad Mini 2 zin 35,000
Dây wifi  iPad Mini 2 zin 50,000/cặp
Mic iPad Mini 2 zin 30,000
Home nhựa  iPad Mini 2 zin 20,000
Khay sim iPad Mini 2 zin 20,000
Camera trước-sau iPad Mini 2 zin 40,000-80.000
Chuông  iPad Mini 2 zin 70.000/cặp
LINH KIỆN IPAD MINI 3-4
Camera trước - sau mini4  90,000-170,000
Cụm home mini 3  90,000
Đuôi sạc mini 3 60,000
Home mini 3 90,000
Dây volume mini 4  160,000
Dây nguồn mini 4  90.000
Camera trước - sau mini 3 40,000-80,000
Mic mini 3  40,000
LINH KIỆN IPAD  2
Đuôi sạc iPad 2 30,000
Dây tai nghe  iPad 2 30,000
Dây nguồn  iPad 2  40,000
Dây wifi  iPad 2  30,000
Dây main camera IC  wifi 3G  iPad 2 250,000-200,000
Ron  iPad 2 15,000
Khay sim  iPad 2 20,000
Đệm home  iPad 2 20,000
Mic  iPad 2 30,000
Cáp màn hình  iPad 2 90,000
Chuông   iPad 2 zin 30,000
Camera trước - sau   iPad 2 zin 30,000-50,000
Home nhựa   iPad 2 20,000
LINH KIỆN IPAD 3-4
Camera trước - sau   iPad 3 50,00-120,000
Chuông  iPad 3 zin 110,000
Dây main camera IC camera wifi - 3G 300,000
Dây tai nghe  iPad 3-4 zin 55,000
Dây nguồn  iPad 3-4 zin 30,000
Home iPad 4 có đệm 30,000
Dây wifi iPad 3-4 zin 30,000
Đuôi sạc iPad 3 zin 80,000
Đuôi sạc 4 iPad zin 50,000
Ron iPad 3-4  10,000
Mic iPad 3-4  30,000
Khay sim iPad 3-4 zin  20,000
LINH KIỆN IPAD AIR 
Dây camera trước-sau iPad Air 1 90,000-100,000
Đuôi sạc iPad Air 1 50.000
Mic iPad Air 1 35,000
Dây nguồn iPad Air 1 40,000
Dây tai nghe iPad Air 1 60,000
Dây sóng iPad Air 1 60,000/cặp
Dây wifi iPad Air 1 60,000/ cặp
Ổ sim iPad Air 1 20,000
Home nhựa iPad Air 1 25,000
Dây home iPad Air 1 60,000
Chuông iPad Air 1 zin  180,000
LINH KIỆN IPAD AIR 2
Camera trước-sau iPad Air 2 90,000-170,000
Dây đuôi sạc iPad Air 2 zin  60,000
Dây tai nghe iPad Air 2 zin  100,000
Dây nguồn iPad Air 2 zin 45,000
Dây wifi iPad Air 2 zin 80,000
Dây volume iPad Air 2 zin 100,000
Chuông iPad Air 2 zin 350.000
Cụm home iPad Air 2 90,000
Khay sim iPad Air 2 30,000
Bộ nút iPad Air 2 40,000
LINH KIỆN NOKIA
Màn hình 6700 zin  220,000
Mặt kính 6700 45,000
Vỏ 6700 zin loại 1trắng - đen, vàng 250,000-300.000
Nắp sóng 6700 60,000
Pin 6700 zin  100,000
Pin 8800 zin  100,000
Miêng thiết 8800 zin 50,000
Mặt kịnh 8800 zin 60,000
Da 8800 linh kiện- zin 100,000-230,000
Dây nguồn 8800 zin  250,000
 
Ngày cập nhật: 23/11/2020 11:35:22 SA
 


- Cửa hàng, đại lý lấy số lượng lớn vui lòng gọi số : 0933.696886 ( Ms Thủy ) để được hỗ trợ giá tốt nhất.
- Địa chỉ  : 40 Hồ Văn Huê, P9, Q Phú Nhuận, TPHCM ( cách đối diện Diamond Place 2 căn )

SĐT: 028.399.555.88 - 028.360.85888 - 0911.722.799 (Zalo)

 
 
 
APPLE WATCH 1
Màn hình Apple watch 1 (38mm) 750,000
Màn hình Apple watch 1 (42mm) 850,000
Cảm ứng Apple watch 1 (38mm) 280,000
Cảm ứng Apple watch 1 (42mm) 300,000
Dây nguồn Apple watch 1 50,000
Pin Apple watch 1 (38mm) 70,000
Pin Apple watch 1 (42mm) 75,000
Dây sạc apple watch zin 320,000
APPLE WATCH 2
Màn hình Apple watch 2 (38mm) call
Màn hình Apple watch 2 (42mm) call
Cảm ứng Apple watch 2 (38mm) 600,000
Cảm ứng Apple watch 2 (42mm) 600,000
Dây nguồn Apple watch 2 50,000
Pin Apple watch 2 (38mm) 75,000
Pin Apple watch 2 (42mm) 80,000
Dây sạc apple watch zin 300,000
APPLE WATCH 3
Cảm ứng Apple watch 3 ( 38mm) 850,000
Cảm ứng Apple watch 3 ( 42mm) 850,000
Pin Apple watch 3 (38mm) 150,000
Pin Apple watch 3 (42mm) 150,000
KÍNH ÉP - KÍNH LIỀN RON - RON
Kính liền ron 5G, 5S ganty xanh 18,000
Kính liền ron 6G zin 21,000 - 26,000
Kính liền ron 6S zin 25,000 - 30,000
Kính liền ron 6 Plus zin 25,000 - 30,000
Kính liền ron 6S Plus zin 30,000 - 35,000
Kính liền ron 7G zin 30,000-42,000
Kính liền ron 7 Plus zin 38,000-48,000
Kính liền ron 8G zin 50,000
Kính liền ron 8 Plus zin 52,000
Kính liền ron iphone 11 zin 120,000
Khung ron 11 Pro zin 60,000
Khung ron 11 Pro Max zin 60,000
Khung ron iPhone X/XS/XSmax zin 70,000-80,000
Kính ép X - zin 70,000 - 160,000
Kính ép 11 Pro zin 70,000
Kính ép 11 Pro Max zin 70,000
Kính ép iPad Air 1-2 70,000
KÍNH CẢM ỨNG
Kính cảm ứng 4G, 4S  40,000
Kính cảm ứng 5G, 5S liền ron 50,000
Kính cảm ứng 6G liền ron 65,000
Kính cảm ứng 6 Plus liền ron 80,000
PHIM - KEO OCA ÉP KÍNH
Phim trước - sau 5G 5,000
Phim trước - sau 6G 6,000 - 7,000
Phim trước - sau 6 Plus 7,500 - 9,000
Phim trước iPad PRO 12.9 call
Phim trước iPad PRO 9.7 - Air 2 45,000
Phim trước iPad mini 40,000
Keo OCA 250 5G 4,000
Keo OCA 250 6G 5,000
Keo OCA 250 6 Plus 6,500
Keo OCA 250 X 7,500
Keo OCA 250 XSmax/ 11Promax 8,000
Keo OCA 250 iPad Mini 35,000
Keo OCA 250 iPad PRO 9.7  - Air 2 40,000
Keo OCA 250 iPad PRO 12.9 50,000
Cuộn dây cắt màn hình lớn 100,000
Cuộn dây cắt màn hình nhỏ 30,000
PHẢN QUANG
Phản quang 4G zin 15,000
Phản quang 5G,5S zin 18,000
Phản quang 6G zin 28,000- 35,000
Phản quang 6 Plus zin 32,000- 42,000
Phản quang 6S zin có touch 3D 55,000
Phản quang 6S Plus zin có touch 3D 65,000
Phản quang 7G zin có touch 3D 70,000
Phản quang 7 Plus zin có touch 3D 80,000
Phản quang 8G zin có touch 3D 75,000
Phản quang 8 Plus zin có touch 3D 85,000
DÂY TEST MÀN HÌNH IPHONE
Dây test màn hình iPhone 4G 30,000
Dây test màn hình iPhone 5G 45,000
Dây test màn hình iPhone 6G 50,000
Dây test màn hình iPhone 6 Plus 60,000
Dây test màn hình iPhone 6S 55,000
Dây test màn hình iPhone 6S Plus 80,000
SẠC - CÁP - TAI NGHE
Sạc 2 chân A8 zin 30,000
Sạc 2 chân AAA zin 30,000
Sạc 2 chân zin  50,000
Sạc 2 chân zin máy  90,000
Sạc iPad 12w LK  60,000
Sạc iPad 12w zin máy 150,000
Sạc iPad loại zin 100,000
Sạc iPhone 6S zin đầu dẹp 50,000
Cáp iPhone 4S zin máy 40,000
Cáp iPhone 6 zin máy 80,000
Cáp iPhone 7 zin máy 90,000
Cáp iPhone 6G zin foxconn 40,000
Cáp iPhone 7G zin foxconn 45,000
Cáp iPhone 6G foxconn trắng linh kiện 30,000
Cáp iPhone 6G tốt 15,000
Tai nghe iPhone 6G tốt 30,000
Tai nghe iPhone 6G Zin 50,000
Tai nghe iPhone 6G Zin Máy 130,000
Tai nghe iPhone 7G zin máy  205,000
Jack chuyển tai nghe iPhone zin máy 140,000
Sạc + Cáp OPPO 80,000
Sạc + Cáp SONY zin 80,000
Sạc + Cáp NOKIA zin 70,000
Đầu sạc Sam Sung trắng - đen  45,000
Đầu sạc FAST Sam Sung trắng - đen zin 50,000
Đầu sạc Tab Sam Sung trắng - đen zin  90,000
Cáp Sam Sung zin  20,000
Cáp Sam Sung Note 3 40,000
Cáp Sam Sung S8 zin  40,000
Cáp Sam Sung Tab  40,000
Tai nghe Sam Sung S3 30,000
Tai nghe Sam Sung S8 50,000
Tai nghe Sam Sung S7 (trong hộp) 50,000
Sạc- Cáp- Tai nghe LUMIA zin  100,000
Sạc NOKIA chuôi nhỏ ( 6700) 30,000
Sạc Sam Sung dây liền  40,000
SẠC MACBOOK
Sạc Macbook 45w ( đời trước ) 500,000
Sạc Macbook 45w ( đời sau ) 450,000
Sạc Macbook 60w ( đời trước ) 500,000
Sạc Macbook 60w ( đời sau ) 400,000
Sạc Macbook 85w ( đời trước ) 600,000
Sạc Macbook 85w ( đời sau ) 550,000
Sạc Macbook 61w 650,000
Sạc Macbook 87w 700,000
Sạc Macbook 29w 650,000
MÀN HÌNH IPHONE
Màn hình iPhone 4G-4S zin 160,000
Màn hình iPhone 5G zin 350,000
Màn hình iPhone 5S zin 280,000
Màn hình iPhone 6G zin 330,000
Màn hình iPhone 6S zin 500,000
Màn hình iPhone 6 Plus zin 570,000
Màn hình iPhone 6S Plus zin 780,000
Màn hình iPhone 7G zin 550,000
Màn hình iPhone 7 Plus zin 1,100,000
Màn hình iPhone 8G zin 700,000
Màn hình iPhone 8 Plus zin 1,150,000
Màn hình iPhone X zin ép kính 3,100,000
Màn hình iPhone XS Max zin máy  5,300,000
Màn hình iPhone 5G-5S Linh Kiện loại 1 170,000
Màn hình iPhone 6G Linh Kiện loại 1 210,000
Màn hình iPhone 6 Plus Linh Kiện loại 1 310,000
Màn hình iPhone 6S Linh Kiện loại 1 có touch 3D 230,000
Màn hình iPhone 6S Plus Linh Kiện loại 1 có touch 3D 360,000
Màn hình iPhone 7G Linh Kiện loại 1 có touch 3D 350,000
Màn hình iPhone 7 Plus Linh Kiện loại 1 có touch 3D 420,000
MÀN HÌNH IPAD
Màn hình iPad 2 zin 750,000
Màn hình iPad 3-4 zin 650,000
Màn hình iPad Air 1 zin 1,150,000
Màn hình iPad Air 2 zin 2,100,000
Màn hình iPad Mini 1 zin  780,000
Màn hình iPad Mini 2 - 3 zin 900,000
Màn hình iPad Mini 4 zin 1,750,000
Màn hình iPad PRO 9.7 zin có socket  2,600,000
Màn hình iPad PRO 10.5 zin 3,000,000
Màn hình iPad PRO 12.9 zin ( 2017 ) 4,300,000
Màn hình iPad PRO 12.9 zin có socket đen-trắng 3,000,000-3,100,000
Màn hình iPad GEN 6 zin 1,150,000
VỎ IPHONE
Vỏ iPhone 11 zin ( có phím ) 950,000
Vỏ iPhone 11 Pro Max zin ( có phím ) 1,700,000
Vỏ iPhone XS Max zin ( có phím ) 950,000
Vỏ iPhone XS zin ( có phím )  980,000
Vỏ iPhone X zin ( có phím ) 650,000
Vỏ iPhone 5G 5S - 5G đen  90,000
Vỏ iPhone 6G liền camera, táo zin ( không phím) - hồng 120,000
Vỏ iPhone 6Plus liền camera, táo zin ( không phím) 190,000
Vỏ iPhone 6S liền camera, táo zin ( không phím) 150,000
Vỏ iPhone 6S Plus liền camera, táo zin( không phím) 190,000
Vỏ iPhone 7G có imei liền camera, táo zin - đen bóng 220,000- 340,000
Vỏ iPhone 7Plus có imei liền camera, táo zin - đen bóng 260,000 - 390,000
Vỏ iPhone 8G zin 370,000
Vỏ iPhone 8 Plus zin 400,000
Kính lưng 8/8Plus zin 50,000-70,000
Kính lưng X - XS zin  70,000
Kính lưng XS Max zin  70,000
Kính lưng XR zin có cam 70,000
Kính lưng iphone 11 zin 250,000
Kính lưng iphone 11 PRO MAX zin 300,000
Kính lưng 8/8Plus zin liền camera 50,000-70,000
Nắp lưng SONY Z, Z1, Z2, Z3, ..... 20,000
Nắp lưng iPhone 4/4S 20,000
Vòng - viền camera X 50,000-25,000
VỎ IPAD
Vỏ iPad 9.7 Wifi - 3G 650,000-800,000
Vỏ iPad 2 Wifi - 3G 250,000
Vỏ iPad 3 Wifi - 3G 280,000
Vỏ iPad 4 Wifi - 3G 280,000
Vỏ iPad Air Wifi - 3G 350,000
Vỏ iPad  Air 2 Wifi - 3G 450,000
Vỏ iPad Mini 1 Wifi - 3G 280,000
Vỏ iPad Mini 2 Wifi - 3G 280,000
Vỏ iPad Mini 3 Wifi - 3G 450,000-550,000
Vỏ iPad Mini 4 Wifi - 3G 600,000
VỎ LÊN 7- 8 - 8 PLUS
Vỏ 7 Plus lên 8 Plus zin 380,000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 180,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 7 Plus 200,000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 7 RED 300,000
Vỏ 6Plus,6S Plue lên iPhone 7 Plus RED 300,000
Vỏ 6G,6S lên iPhone 8  300,000
Vỏ 6Plus,6S Plus lên iPhone 8 Plus 300,000
CẢM ỨNG IPAD
Cảm ứng iPad 2-3-4 linh kiện 100,000
Cảm ứng iPad 2-3-4 Zin 140,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 có IC Zin 160,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 Zin 130,000
Cảm ứng iPad Mini 1-2 linh kiện  90,000
Cảm ứng iPad Air 1 Zin  155,000
Cảm ứng iPad Air 1 linh kiện  120,000
Cảm ứng iPad Air 2 Zin 290,000
Cảm ứng iPad Mini 3 linh kiện 100,000
Cảm ứng iPad Mini 3 Zin  130,000
Cảm ứng iPad Mini 3 zin có IC  180,000
Cảm ứng iPad PRO 9.7 Zin 400,000
Cảm ứng iPad PRO 12.9 Zin 450,000
Cảm ứng iPad Mini 4 Zin 230,000
Cảm ứng iPad GEN 6 2018 Zin 150,000
Cảm ứng iPad pro 10.5 zin 450,000
Cảm ứng iPad GEN 7 (10.2) zin 370,000
PIN IPHONE - IPAD
Pin iPhone 4G - 4S zin 70,000-70,000
Pin iPhone 5G - 5S zin may 85,000-90,000
Pin iPhone 6G zin - zin máy 100,000
Pin iPhone 6Plus zin - zin máy 125,000
Pin iPhone 6S zin - zin máy 105,000
Pin iPhone 6S Plus zin - zin máy 125,000
Pin iPhone 7G zin máy 130,000
Pin iPhone 7 Plus zin máy 160,000
Pin iPhone 5SE zin 120,000
Pin iPhone 8G zin máy 140,000
Pin iPhone 8Plus zin máy 170,000
Pin iPhone X zin máy 300,000
Pin iPhone XS / Xs max zin máy 300,000
Pin iPad 2 zin 180,000
Pin iPad 3 - 4 zin 240,000
Pin iPad Air 1  zin 270,000
Pin iPad Air 2 zin 290,000
Pin iPad Mini  1 zin 150,000
Pin iPad Mini 2 - 3 zin 180,000
Pin iPad Mini 4 zin 190,000
Pin iPad PRO 9.7 zin 270,000
Pin iPad PRO 10.5 zin 300,000
Pin iPad PRO 12.9 gen1- gen2 zin 290,000-410,000
HỘP
Hộp 5G - 5S 25,000
Hộp 6G - 6S 30,000
Hộp 6Plus - 6S Plus 30,000
Hộp 7G - 7Plus 35,000
Hộp 8G - 8Plus 40,000
Hộp X - XS max 45,000
LINH KIỆN IPHONE XS MAX
Dây nguồn Xs max zin máy 140,000
Dây volume Xs Max zin máy 100,000
Camera sau Xs max zin máy hết
Camera trước Xs max zin máy 290,000
Đuôi sạc Xs max zin máy 120,000-150,000
Loa trong XS max có cảm biến zin 160,000
Chuông XS max zin 120,000
Rung XS max zin 100,000
Ốc bộ XS max 35,000
Dây wifi XS max 30,000
LINH KIỆN IPHONE X
Camera trước - sau iphone X zin máy 150,000- hết
Dây nguồn iphone X zin máy 130,000
Dây đuôi sạc iphone X zin máy 120,000-150,000
Dây volume iphone X zin máy 100,000
Dây wifi iPhone X zin máy 30,000
Loa trong iphone X zin máy 40,000
Loa trong iphone X có cụm cảm biếng zin máy 190,000
Chuông iphone X zin máy 30,000
Rung iPhone X zin máy 80,000
Ốc bộ X 20,000
LINH KIỆN IPHONE 8 PLUS
Camera trước - sau iPhone 8 Plus zin máy 210,000 - hết
Dây đuôi sạc iphone 8 Plus 150,000
Dây nguồn iphone 8 Plus zin máy 80,000
Dây wifi iphone 8 Plus zin máy 50,000
Cục rung iphone 8 Plus zin máy 110,000
Loa trong iphone 8 Plus zin máy 20,000
Chuông iphone 8 Plus zin máy 60,000
Ốc bộ iphone 8 Plus zin máy 25,000
LINH KIỆN IPHONE 8
Camera trước - sau iphone 8 zin máy 120,000- hết
Dây đuôi sạc iphone 8 zin máy 150,000
Dây nguồn iphone 8 zin máy 65,000
Dây wifi iphone 8 zin máy 30,000
Chuông iphone 8 zin máy 30,000
Loa iphone 8 zin máy 15,000
Cục rung iphone 8 zin máy 80,000
Ốc bộ iphone 8 zin máy 25,000
Keo chống nước iphone 8 zin  10,000
Keo dán board iphone 8  10,000
LINH KIỆN IPHONE 7 PLUS
Dây nguồn + volume 7Plus zin 50,000
Dây đuôi sạc 7Plus zin 100,000
Chuông 7Plus zin 30,000
Cục Rung 7Plus zin 20,000
Loa trong  7Plus zin 10,000
Camera sau 7Plus zin máy hết
Camrera trước 7Plus zin máy 150,000
Nút home 7Plus zin 30,000
Ốc bộ 7Plus zin 20,000
Nẹp bộ 7Plus zin 50,000
Dây wifi 7Plus zin 25,000
LINH KIỆN IPHONE 7G
Dây nguồn + volume 7G zin 50,000
Dây đuôi sạc 7G zin 70,000
Chuông 7G zin 20,000
Loa trong 7G zin 10,000
Cục rung 7G zin 30,000
Khay sim  10,000
Camera trước 7G zin 100,000
Camera sau 7G zin máy 400,000
Ốc bộ 7G  20,000
Nẹp bộ 7G zin 30,000
Dây wifi 7G zin 20,000
Nút home 7G zin  30,000
LINH KIỆN IPHONE 6S PLUS
Dây nguồn 6S Plus zin ( có nẹp ) 25,000
Dây volume 6S Plus zin ( có nẹp ) 30,000
Dây đuôi sạc 6S Plus linh kiện-zin 40,000- 50,000
Dây wifi 6S Plus - dây sóng wifi 20,000
Nút home 6S Plus zin   30,000
Camera sau 6S Plus zin  300,000
Camera trước 6S Plus zin 80,000
Loa trong 6S Plus zin 10,000
Chuông 6S Plus zin có dây sóng 20,000
Cục rung 6S Plus zin 10,000
Ốc bộ 6S Plus  10,000
Nẹp bộ 6S Plus 20,000
LINH KIỆN IPHONE 6S
Dây nguồn + volume 6S zin ( có nẹp ) 25,000
Dây đuôi sạc 6S linh kiện - zin 40,000-50,000
Camera trước 6S zin  55,000
Camera sau 6S zin lấy nét  160,000
Dây wifi 6S 10,000
Nút home 6S zin 30,000
Loa trong  6S zin 10,000
Chuông  6S zin có dây sóng 10,000
Rung  6S zin 10,000
Ốc bộ 6S 10,000
Nẹp bộ 6S 20,000
LINH KIỆN IPHONE 6 PLUS
Dây nguồn 6 Plus zin ( có nẹp ) 20,000
Dây volume 6 Plus zin ( có nẹp ) 20,000
Dây đuôi sạc 6Plus linh kiện - zin 30,000-40,000
Camera trước 6 Plus zin 60,000
Camera sau 6 Plus zin  90,000
Dây nối home 6 Plus zin 20,000
Dây home 6 Plus zin 30,000
Dây anten wifi 6 Plus zin 10,000
Loa trong 6 Plus zin 10,000
Chuông 6 Plus zin 10,000
Cục rung 6Plus zin 10,000
Ốc bộ 6Plus 10,000
Nẹp bộ 6Plus 10,000
LINH KIỆN IPHONE 6G
Dây nguồn 6G zin ( có nẹp ) 20,000
Dây volume 6G zin ( có nẹp ) 20,000
Camera trước 6G zin 30,000
Camera sau 6G zin lấy nét ok 30,000
Đuôi sạc 6G linh kiện - zin 30,000-40,000
Dây nối home vân tay  30,000
Dây wifi 6G  10,000
Nút home 6G zin  30,000
Loa trong 6G zin  10,000
Chuông 6G  10,000
Ốc bộ 6G  10,000
Nẹp bộ 6G 10,000
Cục rung 6G  15,000
IPHONE 5SE - 5C
Camera trước 5SE 105,000
Dây nguồn 5SE 70,000
Dây đuôi sạc 5SE 70,000
Dây home  5SE 40,000
Dây nguồn 5C 40,000
Dây đuôi sạc 5C 50,000
Camera trước 5C 60,000
Camera sau 5C 60,000
Loa trong 5C 10,000
Chuông 5C 20,000
Vỏ 5C + bộ nút 140,000
LINH KIỆN IPHONE 5S
Dây nguồn 5S zin ( có nẹp )  25,000
Dây đuôi sạc 5S zin 30,000
Camera trước 5S zin 40,000
Camera sau 5S zin  60,000
Loa trong 5S  10,000
Chuông 5S zin  20,000
Home 5S zin 30,000
Dây wifi 5S zin 10,000
Bộ kính polyme 5S zin 20,000
Cục rung 5S zin 15,000
Ốc bộ 5S zin 10,000
LINH KIỆN IPHONE 5G
Dây nguồn 5G zin ( có nẹp ) 25,000
Dây đuôi sạc 5G zin máy 25,000
Camera trước 5G zin 25,000
Camera sau 5G zin 60,000
Dây sóng 3G zin 20,000
Dây wifi 5G zin 10,000
Home 5G  7,000
Loa trong 5G 10,000
Chuông 5G  15,000
Bộ kính polyme 5G zin 15,000
Cục rung 5G zin 10,000
Ốc bộ 5G  10,000
LINH KIỆN IPHONE 4G-4S
Dây nguồn 4G-4S zin 25,000
Dây đuôi sạc 4G-4S zin 25,000
Dây home 4G-4S zin 5,000
Loa trong 4G-4S zin 5,000
Chuông 4G-4S zin 5,000
Cục rung 4G-4S zin 10,000
Camera sau 4G-4S zin 20,000
Camera trước 4G-4S zin 20,000
LINH KIỆN IPAD MINI 1
Đuôi sạc iPad Mini 1 zin 30,000
Dây nguồn  iPad Mini 1 zin  30,000
Dây tai nghe  iPad Mini 1 zin 30,000
Dây home  iPad Mini 1 zin 20,000
Dây wifi  iPad Mini 1 zin 40,000/ cặp
Chuông  iPad Mini 1 zin 50,000/ cặp
Camera trước - sau iPad Mini 1 zin 40,000-80,000
Khay sim  iPad Mini 1 zin 20,000
Mic  iPad Mini 1  30,000
Home nhựa iPad Mini 1 zin 20,000
LINH KIỆN IPAD MINI 2
Dây đuôi sạc iPad Mini 2 zin 30,000
Dây nguồn iPad Mini 2 zin 30,000
Dây tai nghe  iPad Mini 2 zin 60,000
Dây home  iPad Mini 2 zin 20,000
Dây wifi  iPad Mini 2 zin 50,000/cặp
Mic iPad Mini 2 zin 30,000
Home nhựa  iPad Mini 2 zin 20,000
Khay sim iPad Mini 2 zin 20,000
Camera trước-sau iPad Mini 2 zin 40,000-80,000
Chuông  iPad Mini 2 zin 70,000/cặp
LINH KIỆN IPAD MINI 3-4
Camera trước - sau mini4  70,000-130,000
Cụm home mini 3  100,000
Đuôi sạc mini 3 60,000
Home mini 4 60,000
Dây volume mini 4  70,000
Dây nguồn mini 4  70,000
Đuôi sạc Mini 4 90,000
Dây tai nghe mini 4  70,000
Camera trước - sau mini 3 40,000-80,000
Mic mini 3  40,000
LINH KIỆN IPAD  2
Đuôi sạc iPad 2 25,000
Dây tai nghe  iPad 2 30,000
Dây nguồn  iPad 2  30,000
Dây wifi  iPad 2  20,000
Dây main camera IC  wifi 3G  iPad 2 70,000
Ron  iPad 2 15,000
Khay sim  iPad 2 20,000
Đệm home  iPad 2 20,000
Mic  iPad 2 25,000
Cáp màn hình  iPad 2 70,000
Chuông   iPad 2 zin 110,000
Camera trước - sau   iPad 2 zin 30,000
Home nhựa   iPad 2 20,000
LINH KIỆN IPAD 3-4
Camera trước - sau   iPad 3 30,000-70,000
Chuông  iPad 3 zin 150,000
Dây main camera IC camera wifi - 3G 60,000
Dây tai nghe  iPad 3-4 zin 50,000
Dây nguồn  iPad 3-4 zin 25,000
Home iPad 4 có đệm 25,000
Dây wifi iPad 3-4 zin 25,000
Đuôi sạc iPad 3 zin 60,000
Đuôi sạc iPad 4 zin 45,000
Ron iPad 3-4  15,000
Mic iPad 3-4  20,000
Khay sim iPad 3-4 zin  20,000
LINH KIỆN IPAD AIR 
Dây camera trước - sau iPad Air 1 trước và sau  70,000
Đuôi sạc iPad Air 1 40,000
Mic iPad Air 1 35,000
Dây nguồn iPad Air 1 30,000
Dây tai nghe iPad Air 1 50,000
Dây sóng iPad Air 1 50,000/cặp
Dây wifi iPad Air 1 40,000/ cặp
Ổ sim iPad Air 1 20,000
Home nhựa iPad Air 1 20,000
Dây home iPad Air 1 30,000
Chuông iPad Air 1 zin  100,000
LINH KIỆN IPAD AIR 2
Camera trước-sau iPad Air 2 80,000-120,000
Dây đuôi sạc iPad Air 2 zin  50,000
Dây tai nghe iPad Air 2 zin  60,000
Dây nguồn iPad Air 2 zin 40,000
Dây wifi iPad Air 2 zin 80,000/cặp
Dây volume iPad Air 2 zin 65,000
Chuông iPad Air 2 zin 150,000/cặp
Cụm home iPad Air 2 60,000
Khay sim iPad Air 2 20,000
Bộ nút iPad Air 2 30,000
LINH KIỆN IPAD AIR 3 ( GEN 5 )
Nút home iPad Air 3 130,000
Dây nguồn iPad Air 3 70,000
Camera sau iPad Air 3 130,000
LINH KIỆN IPAD PRO 9.7 - 12.9 - 10.5
Dây nguồn iPad PRO 9.7 70,000
Dây volume iPad PRO 9.7 70,000
Cụm home iPad PRO 9.7 - 12.9 80,000
Dây đuôi sạc iPad PRO 9.7  70,000
Dây tai nghe iPad PRO 9.7 70,000
Chuông iPad pro 9.7  (1cặp/3cái) 380,000
Dây nguồn + volume iPad PRO 12.9 80,000
Dây đuôi sạc iPad PRO 12.9 80,000
Dây tai nghe iPad PRO 12.9 80,000
Dây màn hình iPad PRO 12.9 80,000
Mic iPad PRO 12.9 50,000
Đuôi sạc iPad PRO 10.5 90,000
LINH KIỆN NOKIA
Màn hình 6700 zin  call
Mặt kính 6700 40,000
Vỏ 6700 zin loại 1 màu trắng - đen, vàng 250,000
Nắp sóng 6700 40,000
Pin 6700 zin  80,000
Pin 8800 zin  80,000
Miếng thiết 8800 zin 40,000
Mặt kính 8800 zin 40,000
Da 8800 linh kiện- zin 100,000-200,000
Dây nguồn 8800 zin  250,000- 300,000
Vỏ 8800 zin loại 1 2,500,000
 
Ngày cập nhật: 13/11/2020 3:16:10 CH
 

Lưu ý:

  • Màn hình - cảm ứng test tại cửa hàng .

  • Đại lý - Cửa hàng mua số lượng vui lòng gọi trực tiếp (SĐT :0933.696886 - Ms Thủy). để có giá tốt nhất.-------------------------------------------------
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

1. NGÂN HÀNG SACOMBANK
--Chủ tài khoản: PHẠM THỊ THU THỦY
--Số Tài Khoản: 060072549069

2. NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
--Chủ tài khoản: PHẠM THỊ THU THỦY
--Số Tài Khoản: 0721000554069

3. NGÂN HÀNG VIETINBANK 
--Chủ tài khoản: PHẠM THỊ THU THỦY
--Số Tài Khoản: 103000557900

4.NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
--Chủ tài khoản: PHẠM THỊ THU THỦY
--Số Tài Khoản: 19021158391013